Phone:
+977-1-4521241, 4510659
Email:
info@dcgf.gov.np

General Notices

S.N.TitlePublished DateDownload
1Invitation for Bids2024-03-26
2सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना2024-02-27
3आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको लागि पुन प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना2024-01-08
4सुरक्षागार्ड आपूर्ती गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र अाह्वानको सूचना2023-12-19
5आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको लागि प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना2023-12-04
6Standing Firm List 2080/812023-09-29
7कर्जा सुरक्षण नियमावली २०८० (चौथो संशोधन)2023-09-17
8प्रेस विज्ञप्ती २०८०।०५।३०2023-09-16
9प्रेस विज्ञप्ती २०८०।०५।२९2023-09-15
10Press Release - 50th Anniversary Events2023-09-12
11सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना2023-07-13
12मौजुदा सूची दर्ताको निवेदनको ढाँचा2023-07-13
13कर्जा सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धमा2023-07-10
14लेख/रचना उपलब्ध गराइदिने बारे2023-07-05
15प्रेस विज्ञप्ती २०८०-०३-१८2023-07-03
16सूचीदर्ता विवरण २०७९/८० बैशाख मसान्त सम्म2023-06-17
17Agreement Press Release - 2080/01/272023-05-10
18Standing List Detail 2079.802023-02-08
19Press Release - 2079/09/172023-01-01
20Slogan2022-09-20
21DCGF Press Release 2079.06.042022-09-20
22Details of firms/companies registered in existing list for 2079/802022-09-05
23Notice regarding provision of articles2022-08-09
24Unaudited Financial Report Q3 2078/792022-05-23
25Unaudited Financial Report Q2 2078/792022-02-09