Phone:
+977-1-4521241, 4510659
Email:
info@dcgf.gov.np

General Notices

S.N.TitlePublished DateDownload
1सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना2024-07-06
2लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना2024-06-24
3Re-Invitation for Expression of Interest2024-05-31
4बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2024-05-26
5Request for Expression of Interest2024-05-14
6आ.व. २०80/८1 को चैत्र मसान्तसम्म सुचिकृत कम्पनी/फर्महरुको विवरण2024-04-30
7Invitation for Bids2024-03-26
8सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना2024-02-27
9आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको लागि पुन प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना2024-01-08
10सुरक्षागार्ड आपूर्ती गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र अाह्वानको सूचना2023-12-19
11आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको लागि प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना2023-12-04
12Standing Firm List 2080/812023-09-29
13कर्जा सुरक्षण नियमावली २०८० (चौथो संशोधन)2023-09-17
14प्रेस विज्ञप्ती २०८०।०५।३०2023-09-16
15प्रेस विज्ञप्ती २०८०।०५।२९2023-09-15
16Press Release - 50th Anniversary Events2023-09-12
17सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना2023-07-13
18मौजुदा सूची दर्ताको निवेदनको ढाँचा2023-07-13
19कर्जा सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धमा2023-07-10
20लेख/रचना उपलब्ध गराइदिने बारे2023-07-05
21प्रेस विज्ञप्ती २०८०-०३-१८2023-07-03
22सूचीदर्ता विवरण २०७९/८० बैशाख मसान्त सम्म2023-06-17
23Agreement Press Release - 2080/01/272023-05-10
24Standing List Detail 2079.802023-02-08
25Press Release - 2079/09/172023-01-01