General Notice

SN. Notice Title Date
1 मौजुदा सुचीमा दर्ता भएका फर्म / कम्पनीहरु सम्बन्धी सूचना 2019-08-13
2 सूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचना 2019-08-11
3 इन्जिनियरिङ तथा परामर्श सेवा को लागि सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना 2019-07-17
4 सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 2019-07-07
5 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना 2019-05-27
6 सवारी साधन लिलामीको सूचना 2019-05-19
7 जग्गा खरिद सम्बन्धी सुचना (चौथो पटक प्रकाशित ) 2019-05-18
8 बोलपत्र स्वीकृत पत्र 2019-05-08
9 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2019-04-30
10 भवन निर्माण सम्बन्धी चक्रेस्वारी / रामजानकी जे. भी को नाममा जारी सुचना 2019-04-22
11 Change in Financial Opening Date 2019-04-18
12 Notice for Financial Bid Opening of Building Construction 2019-04-15
13 भवन निर्माण सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना 2019-04-11
14 जग्गा खरिद सम्बन्धी सुचना (तेस्रो पटक प्रकाशित ) 2019-04-09
15 जग्गा खरिद सम्बन्धी सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित ) 2019-03-21