General Notice

SN. Notice Title Date
1 Sale of promoter share 2019-11-11
2 निक्षेप सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सुचना 2019-10-21
3 मौजुदा सुचीमा दर्ता भएका फर्म / कम्पनीहरु सम्बन्धी सूचना 2019-08-13
4 सूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचना 2019-08-11
5 इन्जिनियरिङ तथा परामर्श सेवा को लागि सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना 2019-07-17
6 सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 2019-07-07
7 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना 2019-05-27
8 सवारी साधन लिलामीको सूचना 2019-05-19
9 जग्गा खरिद सम्बन्धी सुचना (चौथो पटक प्रकाशित ) 2019-05-18
10 बोलपत्र स्वीकृत पत्र 2019-05-08
11 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2019-04-30
12 भवन निर्माण सम्बन्धी चक्रेस्वारी / रामजानकी जे. भी को नाममा जारी सुचना 2019-04-22
13 Change in Financial Opening Date 2019-04-18
14 Notice for Financial Bid Opening of Building Construction 2019-04-15
15 भवन निर्माण सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना 2019-04-11
Latest News

    No Latest News.

Need Help ?
  • Gahanapokhari, Kathmandu, Nepal
  • +977-1-4421241, +977-1-4410659
  • info@dcgf.gov.np
Contact Us