General Notice

SN. Notice Title Date
1 सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 2019-07-07
2 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना 2019-05-27
3 सवारी साधन लिलामीको सूचना 2019-05-19
4 जग्गा खरिद सम्बन्धी सुचना (चौथो पटक प्रकाशित ) 2019-05-18
5 बोलपत्र स्वीकृत पत्र 2019-05-08
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2019-04-30
7 भवन निर्माण सम्बन्धी चक्रेस्वारी / रामजानकी जे. भी को नाममा जारी सुचना 2019-04-22
8 Change in Financial Opening Date 2019-04-18
9 Notice for Financial Bid Opening of Building Construction 2019-04-15
10 भवन निर्माण सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना 2019-04-11
11 जग्गा खरिद सम्बन्धी सुचना (तेस्रो पटक प्रकाशित ) 2019-04-09
12 जग्गा खरिद सम्बन्धी सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित ) 2019-03-21
13 Invitation for Bids 2019-02-25
14 सुचनाको हक सम्बन्धि विवरण 2019-02-14
15 Notice For Land Purchase 2019-02-14
Latest News

    No Latest News.

Need Help ?
  • Gahanapokhari, Kathmandu, Nepal
  • +977-1-4421241, +977-1-4410659
  • info@dcgf.gov.np
Contact Us