General Notice

SN. Notice Title Date
1 Interview Result Head Assistant-5 2022-01-16
2 Interview Result Officer - 6 2022-01-11
3 Interview Result Officer - 7 2022-01-10
4 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-12-15
5 लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना 2021-11-19
6 Unaudited Quarterly Balance Sheet (2078/04/01 to 2078/06/31) 2021-11-15
7 इलेक्ट्रिक कार खरिदको प्रकृया हाललाई स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना 2021-10-26
8 Request for Expression of Interest (EOI) 2021-10-05
9 सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 2021-09-22
10 विधुतीय सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 2021-09-17
11 सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 2021-09-14
12 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-09-13
13 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-09-01
14 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-08-26
15 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-08-20