General Notice

SN. Notice Title Date
1 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2022-08-09
2 भ्रामक समाचार खण्डन गरिएको सम्बन्धमा 2022-06-13
3 Unaudited Financial Report Q3 2078/79 2022-05-23
4 सूचनाको हक सम्बधित विवरण 2022-04-21
5 Unaudited Financial Report Q2 2078/79 2022-03-10
6 फर्निचर सामानहरु आपूर्ति गर्न कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2022-02-24
7 कम्प्युटर/उपकरण आपूर्ति गर्न कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2022-02-24
8 Interview Result Assistant Level - 4 2022-02-04
9 Interview Result Head Assistant-5 2022-01-16
10 Interview Result Officer - 6 2022-01-11
11 Interview Result Officer - 7 2022-01-10
12 कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-12-15
13 लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना 2021-11-19
14 Unaudited Quarterly Balance Sheet (2078/04/01 to 2078/06/31) 2021-11-15
15 इलेक्ट्रिक कार खरिदको प्रकृया हाललाई स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना 2021-10-26