General Notice

SN. Notice Title Date
1 Notice about Cancellation of Bid to Purchase the Vehicle 2020-10-08
2 सवारीसाधन खरिदसम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना 2020-10-07
3 Notice Related to Sell Promoter Share of RMDC and Gramin Bikash 2020-10-05
4 Notice Regarding to cancelation of Promoter Share Bids 2020-10-04
5 निक्षेप सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सुचना 2020-09-30
6 News related to 47 th anniversary 2020-09-20
7 Notice Related to Sell Promoter Share of RMDC and Gramin Bikash 2020-08-27
8 कोषका शाखा कार्यालहरुमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2020-08-04
9 बोलपत्रसंग सम्बन्धित सूचना 2020-07-22
10 इन्जिनियरिङ तथा परामर्श सेवा को लागि सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना 2020-07-16
11 सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 2020-06-22
12 Construction of Compound Wall 2020-06-22
13 Lockdown सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-04-01
14 Sale of Promoter Share (Re Notice 2076-11-28) 2020-03-11
15 Sale of Promoter Share (Re Notice 2076-11-08) 2020-02-20