मौजुदा सुचीमा दर्ता भएका फर्म / कम्पनीहरु सम्बन्धी सूचना

यस कार्यालयले विभिन्न समयमा जारी गरेको सूचना बमोजिम प्राप्त निबेदनहरु मध्ये मौजुदा सुचीमा दर्ता भएका फर्म / कम्पनी हरुको सुची Downloads (http://dcgf.gov.np/en/downloads) मा राखिएको जानकारी गराईन्छ |

Latest News
Need Help ?
  • Gahanapokhari, Kathmandu, Nepal
  • +977-1-4421241, +977-1-4410659
  • info@dcgf.gov.np
Contact Us