बोलपत्रसंग सम्बन्धित सूचना

कोषका बिभिन्न शाखा कार्यालय भवनहरुमा पर्खाल निर्माणको लागि प्रकाशित बिज्ञापन बमोजिम परेका बोलपत्रहरुको विवरण निम्नानुसार रहेको छ | 

------ प्रशासन बिभाग, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष

हेर्न यहाँ Click गर्नुस |