सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सुचना


निक्षेप सुरक्षणको लागी बुझाउनु पर्ने सुरक्षण दस्तुर  राष्ट्र बैंकको खाता नं.१२०६०३३/००१.०००.५२४  तथा  कर्जा  सुरक्षणको लागी बुझाउनु पर्ने सुरक्षण दस्तुर  राष्ट्र बैंकको खाता नं. १२०६०३३/००१.००१.५२४ मा भुक्तानी गर्नु व्यहोरा सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराईन्छ |  साथै सम्बन्धित विवरण हरु विधुतीय माध्यमबाट पठाउनु पर्दा www.dcgf.org.np मा पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ |

 

 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष