सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सुचना


 कर्जा  सुरक्षणको लागी बुझाउनु पर्ने सुरक्षण दस्तुर देहायका Banks हरुमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराईन्छ |  साथै सम्बन्धित विवरण हरु विधुतीय माध्यमबाट पठाउनु पर्दा www.dcgf.org.np मा पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ |

    

S.N.

Banks

Account Number

1

Nabil bank

 1701017501111

2

Himalayan Bank

01900043570018

3

Global IME Bank

401010000445

4

Bank of Kathmandu (BOK)

010000026253524

5

Sunrise Bank

00210000788036

6

Laxmi Bank

00511006781

7

Prabhu Bank

00100100016771000001

8

Siddhartha Bank

1615377848

9

Machhapuchchhre Bank

1601524039359017

10

Citizens Bank

00110100002588201

11

Sanima Bank

1010010003839

12

Prime Commercial Bank

00103260CA  

13

NIC ASIA Bank

5441149936252406

14

Nepal Investment Bank

5001040252058

15

Kumari Bank

10002764600005

16

Centuary Commercial Bank 

0010003716CA

 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष