News Details

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) श्री Ramesh Ghimire ज्यूले कोषको बारेमा NTV News TV काे Newsline कार्यक्रममा दिनु भएकाे बिशेष अन्तरवार्ता

2022-07-07

img

सूचनाको हक सम्बधित विवरण

2022-04-21

img

News related to 47 th anniversary

2020-09-20

सुरक्षण शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सुचना

2020-08-14

img

सूचनाको हक सम्बधित विवरण

2020-07-19

img

सूचनाको हक सम्बधित विवरण

2020-01-21